Vad säger medarbetarna?

54 procent tycker att den fysiska arbetsmiljön har fungerat bra eller mycket bra under tiden med distansarbete. 11 procent tycker att det har fungerat dåligt.

Källa: Medarbetarenkät Filipstads kommun 2021.