Vad säger medarbetarna?

79 procent tycker att kontakten med chef fungerat bra under tiden med distansarbete. 3 procent har uttryckt att den fungerat dåligt eller mycket dåligt.

Källa: Medarbetarenkät Filipstads kommun 2021.