Problem med Cosmic Link – omedelbar övergång till reservrutiner

Ett flertal kommuner rapporterar att de har problem med Cosmic Link. Det gör att hälso- och sjukvården inom både regionen och kommuner måste gå över på reservrutiner för Cosmic Link.

Mer information

Verksamhetens perspektiv

Som huvudarbetsplats räknas det tjänsteställe där arbetet utförs till 51procent eller mer av den arbetade tiden under en tvåårsperiod.

Källa: