Till startsidan
Vårdgivarwebben / Nyhetsarkiv / Berätta om dina upplevelser och ditt behov av stöd

Berätta om dina upplevelser och ditt behov av stöd

Vill du vara med och påverka rehabiliteringen för personer med psykisk ohälsa? Du har nu möjlighet att berätta om din tid med psykisk ohälsa, om dina behov och om dina erfarenheter.

Ett antal personer som har eller har haft lätt eller medelsvår psykisk ohälsa kommer i höst att delta som informationsgivare i vårt utvecklingsprojekt. Om du blir en av dessa personer deltar du i en intervju och/eller en workshop då vi pratar om dig och de kontaktar med vårdgivare och olika myndigheter som du haft. 

Du får dela med dig av både positiva och negativa upplevelser. Har dina behov tillgodosetts – i så fall av vem eller vilka? Vilka kontakter har varit viktiga för dig, vad har de gett och vad har du saknat? Du får själv bestämma vad av dina upplevelser som du vill dela med dig av och du får vara med och hitta lösningar på de problem som du själv sett under din tid med psykisk ohälsa. 

Är detta du?

Vi söker dig som:

  • har eller har haft lindrig eller måttlig psykisk ohälsa, till exempel ångest, depression eller stress och som
  • jobbar eller har jobbat inom vård, omsorg eller skola i landstinget eller någon av kommunerna i Värmland och
  • är 20-25 år eller 30-39 år. 

Dagbok, intervju och workshop

Om du deltar i projektet kan du

  • Under en veckas tid skriva korta dagboksanteckningar, noteringar eller reflektioner om dina upplevelser

och/eller

  •  Intervjuas om dina upplevelser, under cirka två timmar. Det sker i augusti – september.

och/eller

  •  Delta i en workshop under hösten. Du gör det tillsammans med andra personer som har upplevelse och/eller erfarenhet av psykisk ohälsa. Under workshopen identifierar vi förbättringsområden och tar fram idéer om nya lösningar.

Andra delar av projektet

Projektet vänder sig också till personer som i sitt arbete har kontakt med personer som har psykisk ohälsa. De arbetar inom landstinget, kommuner, Försäkringskassan, företagshälsovård och Arbetsförmedlingen.

Dessa personer ska få större kunskap inom området och även de deltar i intervjuer och workshoppar. Vi pratar med dem om deras upplevelser – om vad det tycker fungerar bra och vad som borde fungera bättre. 

Projektet ska leda till förslag på hur vård och rehabilitering kan förbättras och hur olika myndigheter ska kunna samarbeta bättre än idag. 

Kontaktperson

Om du vill veta mer om projektet eller om du vill delta kan du kontakta:

Projektledare Sofia Axelsson
Telefon: 072-583 99 68
E-post: sofia.axelsson@forsakringskassan.se

eller

Utvecklingsledare Olga Sabirova Höjerström
Telefon: 054-61 42 53, 070-296 17 38
E-post:

olga.sabirova.hojerstrom@liv.se


Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?