Till startsidan
Vårdgivarwebben / Nyhetsarkiv / Mammor med vårdyrke får oftare psykisk ohälsa

Mammor med vårdyrke får oftare psykisk ohälsa

Statistik och rapporter från olika myndigheter och organisationer visar en tydlig koppling mellan arbetsmiljö och psykisk ohälsa. Risken att insjukna är störst för dem som jobbar med vård, skola eller omsorg.

Enligt Försäkringskassans statistik och rapporter är risken att påbörja sjukfall med psykisk diagnos:

  • Avsevärt högre för kvinnor än för män.
  • Högst i åldern 30-39 för både kvinnor och män.
  • Något förhöjd om det finns barn i åldern 3-12 år i familjen.
  • Högre för män och kvinnor i välfärdstjänster eller andra personliga tjänster, som till exempel vård, skola och omsorg.

Höga krav och låg kontroll.

Enligt en kunskapsöversikt som Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, tagit fram visas att det finns ett vetenskapligt samband mellan arbete, psykisk ohälsa och sjukskrivning. Riskfaktorer i arbetslivet är psykiskt ansträngande arbete, höga krav, låg kontroll, obalans mellan ansträngning och belöning, samt rollkonflikter. 

Om kvinnor och män utsätts för samma påfrestningar i arbetslivet är reaktionerna i form av psykisk ohälsa lika.

Nära kontakt med brukare

Enligt en rapport från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, finns en tydlig koppling mellan psykosocial arbetsmiljö och sjukfall med psykisk diagnos. 

Anställda inom offentlig sektor uppger bristande psykosocial arbetsmiljö och utgör stora grupper på arbetsmarknaden. För både kvinnor och män innebär yrken med nära kontakt med brukare av olika typer av välfärdstjänster eller andra personliga tjänster en särskilt hög risk att påbörja sjukfall med psykisk diagnos.

Förebygg psykisk ohälsa

En slutsats är att förebygga psykisk ohälsa och sjukfall i arbetslivet med särskilt fokus på kontaktyrken, kan ha stor positiv betydelse för såväl individ och arbetsplats som för samhället som helhet. 

Särskilt bör lyftas fram den betydelse en god arbetsmiljö kan ha när det gäller kvaliteten på de välfärdstjänster som många av dessa yrkesgrupper levererar. Det gäller främst tjänster inom vård, skola och omsorg. Det är i mötet mellan individens egenskaper, inklusive hälsa och funktionsförmågor, och kraven och villkoren på arbetet som sjukskrivningarna uppstår.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?