Till startsidan
Vårdgivarwebben / Nyhetsarkiv / Många är intresserade av projektet

Många är intresserade av projektet

Vårt projekt samverkar med många olika aktörer som ingår i rehabiliteringsprocessen för psykisk ohälsa. Det finns också många som är intresserade av projektet och det resultat som vi hoppas uppnå.

  • Enligt Ing-Marie Wieselgren, nationell psykiatrisamordnare på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, pågår inget liknande innovativt initiativ i landet. SKL följer med intresse vårt arbete.
  • Suicide Zeros lokala engagemang genom Marie Niljung är en av våra samarbetande brukarorganisationer.
  • (H)järnkoll, som arbetar med att förbättra attityder till psykisk ohälsa, har ett pågående projekt i Stockholm, Skåne och Värmland där de utvecklar metoder för brukarinflytande. Katarina Grip, Landstinget i Värmland är en av forskarna som är involverade. Vi har kontakt med detta projekt.
  • Projektet har kontakt med Sveriges Yngre Läkares Förening, SYLF, som lämnade in en motion om stress och psykisk ohälsa bland läkare till Läkarförbundet. Läkarförbundet har beslutat att verka gentemot arbetsgivare, för att förbättra och öka kunskapen om läkares psykosociala arbetsmiljö och gentemot medlemmarna för att öka kunskapen om stress och psykisk ohälsa samt hur dessa kan förebyggas.
  • Nystartade Första Linjen unga, Karlstadsområdet utvecklar sin verksamhet i samarbete med tjänstedesigner på Experio Lab. Utbyten av erfarenheter och resultat sker under hösten.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?