Till startsidan
Vårdgivarwebben / Nyhetsarkiv / Projektet är avslutat men arbetet fortsätter

Projektet är avslutat men arbetet fortsätter

Projektet Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa är nu avslutat och slutrapporten är klar.

Projektet har fokuserat på personer i arbetsför ålder (16-64). I projektet har konstaterats att kvinnor som är 30-39 år, har barn i åldern 3-12 år och jobbar inom välfärdstjänster är en utsatt grupp.

Personer som har eller har haft psykiska besvär har blivit intervjuade i projektet. Även medarbetare hos de olika aktörerna har intervjuats.

Projektet har arbetat för att öka förståelsen för och sprida kunskap om psykisk ohälsa. Arbetet har också handlat om att skapa arbetssätt där olika aktörer samverkar på ett effektivt sätt utifrån personers behov av individuella lösningar.

I samarbete mellan arbetsgivare, företagshälsovård, hälso- och sjukvård, försäkringskassa och arbetsförmedling ska de nyvunna insikterna förebygga sjukfrånvaro eller förkorta rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen. Redan under 2016 testas olika lösningar i vissa verksamheter i Värmland. På sikt ska nya arbetssätt bidra till att minska lindrig och medelsvår psykisk ohälsa.

Projektet pågick under 2015. Slutrapporten finns nu tillgänglig för alla intresserade.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?