Till startsidan
Vårdgivarwebben / Nyhetsarkiv / Samverkan för minskad psykisk ohälsa

Samverkan för minskad psykisk ohälsa

Ohälsotalet är högre än på många år och de stressrelaterade sjukdomarna ökar mest. Nu har Landstinget i Värmland i nära samarbete med Försäkringskassan tagit initiativ till att förbättra rehabiliteringen för personer med psykisk ohälsa.

Landstinget, Försäkringskassen och Samverkansförbunden Värmland har startat projektet Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa.

Projektet ska leda till att förkorta sjukskrivningar, samt förebygga ohälsa på exempelvis arbetsplatser för att förhindra att sjukfrånvaro uppstår.

Projektledare

Jag heter Sofia Axelsson och började den 12 januari som projektledare. Jag är fysiskt placerad på Försäkringskassan i Karolinens lokaler i Karlstad. Jag har lång erfarenhet från projektarbete i offentlig verksamhet och trivs med att driva utvecklingsarbeten. 

Just detta uppdrag känns extra meningsfullt. Tillsammans med projektets samarbetspartners hoppas jag att vi kan göra skillnad. 

Projektstatus

Under den första tiden har jag samlat in fakta och statistik om den psykiska ohälsan i Värmland. Materialet skall sammanställas och analyseras. 

Genom möten och workshops vill jag skapa en dialog med och mellan dem som på olika sätt arbetar med frågorna – inom vården (landsting och kommuner), Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Samordningsförbunden i Värmland, arbetsgivare, brukarorganisationer och kunder. 

De kunskaper och lärande som partnerna förvärvat genom tidigare initiativ ska skapa en gemensam bild av Värmlands kunskapsbehov inom psykisk ohälsa. 

Projektet ska ha ett tydligt brukarperspektiv och ska använda metoder där brukares behov, erfarenheter, synpunkter och idéer tillvaratas. Brukares och medarbetares samlade kunskaper ska ligga till grund för att identifiera förbättringsområden och implementera samverkansmodeller över organisationsgränser som ger mest nytta för individen. 

Jag ser fram emot att träffa er andra som också brinner för dessa frågor! 

Sofia

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?