Till startsidan
Vårdgivarwebben / Nyhetsarkiv / Unikt samarbete mellan ledande enheter i tjänstedesign

Unikt samarbete mellan ledande enheter i tjänstedesign

Genom projektet har ett unikt samarbete startat mellan Landstinget i Värmlands tjänstedesignenhet Experio Lab och Försäkringskassans nationella enhet Kundinsikt och tjänstedesign.

Projektet förstärks med tjänstedesigner från både Experio Lab och Kundinsikt och tjänstedesign. De ska tillsammans genomföra tjänstedesignprocessen, där insikter från personer med lindrig och medelsvåra psykiska besvär ska utveckla nya arbetssätt. 

Organisationerna ser samarbetet som ett sätt att:

  • Få insikter om vilka behov personer med lindrig och medelsvår psykisk ohälsa har.
  • Utveckla egna verksamheter med nya insikter från tjänstedesignprocessen.
  • Utvecklas och utbyta kunskaper och erfarenheter inom tjänstedesignmetodik. 

Båda dessa expertenheter är nationellt ledande på patient- och brukarinflytande genom tjänstedesign som metod och var båda nominerade till Guldlänken 2015 för innovativa förbättringar inom offentliga tjänster.

Experio Lab är ett nationellt center för patientnära tjänsteinnovation. Centret involverar personal, patienter och närstående för att tillsammans utforma vårdtjänster som skapar värde i människors vardag. Design är det arbetsverktyg och förhållningssätt som de använder.

Experio Labs samarbetspartner är Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Centrum för Tjänsteforskning vid Karlstads universitet, Stiftelsen svensk Industridesign, Sveriges Kommuner och Landsting, Landstinget Sörmland, Linköpings universitet, Business & Design Lab vid Göteborgs universitet, designföretagen Veryday, Doberman, Transformator med flera.

Enheten Kundinsikt och tjänstedesign utvecklar Försäkringskassans tjänster utifrån olika målgrupper. Exempelvis har en app tagits fram som underlättar ansökan om föräldrapenning och vård av sjukt barn. Appen har tagits fram utifrån föräldrars behov genom tjänstdesignmetod.

Projektets personal har gått en webbaserad tjänstedesignutbildning, Human Centered Design, vilken har ökat kompetensen och gett nya verktyg som ska testas.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?