Till startsidan
Vårdgivarwebben / Nyhetsarkiv / Vi söker fler personer som vill dela med sig av sin berättelse!

Vi söker fler personer som vill dela med sig av sin berättelse!

Projektet har pratat med många personer som jobbar med personer som har psykisk ohälsa. I slutet av augusti vill vi prata med personer som har psykisk ohälsa.

Under våren har projektet haft en dialog med arbetsgivare, vård, företagshälsovård, Arbetsförmedling och Försäkringskassa för att informera om projektets mål, bjuda in till medverkan i projektet och förbereda och planera för genomförande.

Eftersom sjukskrivningar inom vård, omsorg och skola ökar vill vi i samarbete med arbetsgivare (kommuner och landstinget) försöka beskriva hur verksamheterna ser ut och vilket stöd som ges till individen. Vi vill också identifiera förbättringsområden i det förebyggande arbetet. 

Genom statistik och rapporter har vi identifierat vilken kundgrupp, det vill säga personer som har eller har haft psykisk ohälsa, vi vill undersöka närmare för att vi ska få ett resultat som kan ge bra effekt.

Fånga människors behov

Precis innan sommaren startade vi fasen där vi vill fånga människors behov, kända såväl som dolda. För att identifiera behoven använder vi oss av etnografiska verktyg såsom dagboksanteckningar och djupintervjuer. Verktygen kombineras också för att vi ska få en djupare förståelse. 

Vi har intervjuat personal som arbetar kring personer med psykisk ohälsa. Dessa intervjuer ska ge oss insikter om vad varje organisation gör i olika steg i processen, hur rehabiliteringsprocessen fungerar och samla in synpunkter om förbättringspotential.

Vilken hjälp har du fått?

Under sista veckan i augusti kommer personer med erfarenheter av psykisk ohälsa att intervjuas om upplevelser och behov i rehabiliteringsprocessen. Vi söker fortfarande efter personer som vill dela med sig av sina erfarenheter. 

Vi är nyfikna på vilka behov de haft under sin sjukdomstid och rehabilitering, hur de har tillgodosetts och av vem. Vilka har varit viktiga, påverkat mest positivt och haft störst effekt? Vi vill ta reda på både bra och mindre bra erfarenheter.

Om du som läser detta vill dela med dig av dina upplevelser eller känner någon som skulle vilja göra det, får du gärna höra av dig till projektledaren Sofia Axelsson, sofia.axelsson@forsakringskassan.se, 072-583 99 68. 

Vi vill prata med dig som:

  • har eller har haft lindrig eller måttlig psykisk ohälsa, till exempel ångest, depression eller stress och som 
  • jobbar eller har jobbat inom vård, omsorg eller skola i landstinget eller någon av kommunerna i Värmland och är
  • 20-25 år eller 30-39 år.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?