Till startsidan
Vårdgivarwebben / Nyhetsarkiv / Workshoppar ska ge bättre rehabilitering

Workshoppar ska ge bättre rehabilitering

Under hösten har vi flera workshoppar för att ta fram förslag som ska ge bättre rehabilitering vid psykisk ohälsa. Både personal och personer med egna erfarenheter av psykisk ohälsa deltar.

Målet med arbetet i vårt projekt är att de tjänster som erbjuds personer med psykisk ohälsa ska utvecklas. De ska ge större nytta – bättre hjälp – för personerna. Under hösten kommer vi att ta fram olika förslag till lösningar och skapa prototyper som ska testas i verksamheterna och utvärderas utifrån kundnytta (kund = person med psykisk ohälsa).

Det kan handla om till exempel blanketter, minskning av onödig väntan för kunden, nya arbetssätt inom organisationer, nya ”vårdcentraler” som bättre kan möta personer med denna typ av ohälsa, digitala tjänster, internetbaserad KBT och ledarskapsutbildningar för första linjens chefer. I hela processen deltar kund och personal i kreativa processer för att förbättra offentlig verksamhet.

Lösningarna ska testas, förbättras och genomföras under 2016. I detta spelar Samordningsförbunden i Värmland en viktig roll för att utveckla idéer, koncept och ”prototyper” vidare. Redan befintliga nätverk kan behöva utökas med andra aktörer som idag inte finns med, men som av kunden identifieras som viktiga i rehabiliteringsprocessen. 

Planerade workshoppar

Några personer deltar i alla planerade workshoppar medan andra deltar vid enstaka tillfällen.

Datum
Rubrik
Deltagare
Syfte
30 sept
Beskriva NUläge
Personer med egna upplevelser av psykisk ohälsa.
Prioritera vilka behov som är viktigastoch ge förslag till förbättringar.
30 sept
Beskriva NUläge
Personal med god detaljkunskap om rehabiliteringsprocessen.
Skapa samsyn om kundens upplevelser och behov.
22 okt
Fördjupa NUläge med IDÈgenerering
Strategisk och praktis personal.
Skapa lösningar på identifierade utmaningar.
3 nov
Konceptframtagning mot ÖNSKAT läge
Personal
Priioriterade lösningar ska konceptualiseras och utvecklas till "prototyper".
10 dec
Beskriva NYläge
Personal
Ta fram handlingsplaner för vidare utveckling, test och implementering.

I oktober har i vi också  två kunskapssemnarier för personer som arbetar kring personer med psykisk ohälsa. Seminarierna är 4 november i Sunne och 5 november i Karlstad.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?