Information som lämnas till patient inför provtagning

Instruktionerna skrivs ut och lämnas till patienten som stöd inför egen provtagning i hemmet.

Provtagning utförs och prover tas emot varje helgfri vardag på vårdcentraler och sjukhus runt om i länet. Hitta laboratoriernas öppettider på 1177 Vårdguiden. Använd sökord Lab (Laboratorium, provtagning) i "Sök mottagning" och välj gärna "Nära mig" eller önskad ort.

Lämna förberedande information till patienten före provtagning

Anvisningar inför blodprovstagning (pdf)

Provtagning som patienten utför själv - vanligtvis i hemmet

Avföringsprov

Blodprov

HbA1c hemprovtagning

Klamydia

Vaginalprov hos kvinnor:
Instruktioner och information finns på sidan Klamydia

Urinprov