Klinisk patologi

Våra remisstyper finns för utskrift här. Det finns även möjlighet att fylla i PAD-remissen (patologi & cytologi) "direkt i datorn".

OBS! Inga remisser får skickas via e-post.

Har du frågor, ring 010-83 912 00.