Astma och KOL vård

Här hittar du information om hur Region Värmland arbetar för att utveckla och förbättra astma och KOL vården både nationellt och lokalt.

Här finns information om arbetet med att utveckla astma och KOL vården i Värmland. Information om astma och KOL , -behandlingar, stöd & hjälp om du eller någon närstående drabbats finns på 1177s temasidor om astma och KOL.

Organisation

Lokalt samordnas arbetet via Astma och KOL-rådet. Regionalt ingår Region Värmland i det regionala astma/KOL-rådet som organiseras genom Samverkansnämnden Uppsala Örebro sjukvårdsregion. Nationellt samordnas arbetet med att uppnå en jämlik astma och KOL vård av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)