Medlemmar i cancerrådet

Ordförande

Charlotta Gestblom, verksamhetschef, klinisk patologi

Samordnare

Eva Eriksson, utvecklingsledare, Kunskapscentrum

Ledamöter

Anders Gustafsson, tf verksamhetschef medicin

Anna Jansson, förbättringsledare Kunskapscentrum

Anna Marklew, chef Kunskapscentrum

Christof Ihle, överläkare, kirurgi, Sjukhuset Torsby

Elias Tsiolis, Verksamhetschef/Överläkare, Kirurgi

Håkan Fermhede, allmänläkare, allmänmedicin

Karin Hallén, överläkare, onkologi

Margareta Lood, verksamhetschef, kvinnosjukvård

Marinette Moberg, verksamhetschef, onkologi

Susann Plate, överläkare kirurgi, Sjukhuset i Arvika

Kontakt

Charlotta Gestblom
Ordförande i cancerrådet
Verksamhetschef klinisk patologi
+4654191191
Charlotta.Gestblom@regionvarmland.se

Eva Eriksson
Samordnare cancerrådet
Utvecklingsledare
eva.eriksson@regionvarmland.se