Demensprogrammet

Vård- och samverkansprogrammet har tagits fram för att Region Värmland och kommunerna på bästa sätt ska kunna hjälpa personer med demenssjukdom och deras anhöriga.

Utvecklings- och samverkansgruppen för demensfrågor har ursprungligen ett gemensamt uppdrag från Region Värmland och de värmländska kommunerna. Utvecklingen av Demensprogrammet har Socialstyrelsens Nationella riktlinjer som ledstjärna.

Patienter och anhöriga kan få information om demenssjukdomar och demensvård på 1177.se.

Vård och omsorgsprogram

BPSD-registret

Internetmedicin

SveDem

 

Patientföreningar att rekommendera

Alzheimerföreningen

Demenscentrum

Demensförbundet

Förening för kognitiva sjukdomar

Nationellt kompetenscentrum

Ung anhörig