Teckentolkbeställning

Du kan beställa tolk via telefon eller e-post. Det är viktigt att alla uppgifter vi behöver finns med för att vi ska kunna behandla din beställning.

Vid beställning, uppge följande:

- förnamn, efternamn
- eventuell e-postadress
- telefonnummer
- tolkanvändarens namn
- tolkmetod (teckenspråkstolkning, dövblindtolkning, vuxendövtolkning/skrivtolkning)
- datum för tolkningen
- starttid
- sluttid
- plats (gatuadress, vägbeskrivning etc)
- övriga upplysningar.

E-post: tolkcentralen@regionvarmland.se

Telefonnummer: 010-831 59 67

SMS: 070-555 87 20