Hörselvården barn och ungdom

Hörselvården barn och ungdom är en länstäckande habiliterande verksamhet för barn och ungdomar mellan 0-20 år.

Hörselskada eller dövhet kan upptäckas tidigt i livet genom hörselscreening på BB.

En hörselskada kan också komma senare under uppväxtåren. Vid misstanke om hörselnedsättning skickar barnavårdcentralen eller läkare remiss till öronspecialist.

Till oss på hörselvården barn och ungdom kommer barn och familj efter att hörselskada eller dövhet konstaterats genom noggrann diagnostik.

Språkutveckling

Eftersom hörselskada eller dövhet är ett kommunikationshinder arbetar vi med hela familjen. Vi vill på bästa sätt stötta barnet i dess språkutveckling och därmed underlätta kommunikationen. Genom att få möjlighet att utveckla sitt språk växer självkänslan och identiteten stärks.

Individanpassat

Vår verksamhet bygger på individanpassade insatser. Familjen får råd, stöd och hjälp från oss på barn- och ungdomshörselvården under barnets uppväxt fram till 20 års ålder.

Vi arbetar med olika gruppverksamheter, individuella samtal, AVT, teckenspråksundervisning och tekniska hjälpmedel.

Förskola och skola

Vi ger information till förskola och skola om barnets hörselnedsättning och ger rekommendationer om vilka resurser som kan komma att behövas för att skolgången skall fungera.

Vår vision

Trygga barn med självkänsla.

Vårt mål

Att utveckla barnets språkidentitetsjälvkänslakunskap om funktionshindret, dess möjligheter och begränsningar.

Det vi gör för föräldrar och barn idag skall ha betydelse hela livet!