Psykisk ohälsa

Nätverk för sjukgymnaster/fysioterapeuter, som arbetar inom verksamhetsområden där de möter personer med psykisk ohälsa.

Syftet med nätverket är att gemensamt bidra med och dela med sig av kompetens inom området, diskutera gemensamma frågor och arbeta fram vårdprogram. Nätverksträffar hålls 3-4 gånger per år.

Fysioterapeuter/sjukgymnaster med denna inriktning är välkomna.

Minnesanteckningar för nätverket

2018-04-25 

2018-01-17

2017-09-13

2017-02-22