Hjälpmedelsservice

Regelverk

De regelverk för hjälpmedel som styr förskrivning och arbetssätt.

Sortiment

Det bassortiment som gäller för Värmland, samt information om TENS.

Kalender

I vår kalender hittar du kommande utbildningar, möten, sortimentsgrupper, med mera.

Information från Etac

MEMO Dayboard

MEMOdayplanner byter namn till MEMO Dayboard plus några uppgraderingar.

Nyhet Etac

Förbättrat framgaffelfäst för låg sitthöjd till Cross, för mer information se leverantörsinformation