Madrasser avsedda för trycksårsprevention

Avtalet för antidecubitusmadrasser löper under perioden 2016-09-01 till och med 2018-08-31 med möjlighet till förlängning max 24 månader. Upphandlingen är gjord tillsammans med 7-klövern (mellansvenska regionen).

Avtalet har förlängts till 2020-08-31.

Objekten har formulerats i syfte att omfatta produkter från relativt enkla madrasser som fungerar förebyggande till mer avancerade madrasser som verkar behandlande till och med kategori 4.

Nedan följer en presentation av de upphandlade objekten. För ytterligare information om madrasserna, bilder och länkar till respektive leverantörs hemsida, se lathundar under "Relaterad information" längst ner på sidan.

Garantitid: 2 år för produkt, tillbehör och reservdelar.

 

Bäddmadrass, fiber
Leverantör: Care of Sweden
Produkt: Liljenberg mjukfibermadrass

Bäddmadrass skum till och med kategori 2
Leverantör: Care of Sweden
Produkt: Optimal 5zon BM

Ersättningsmadrass skum till och med kategori 2        (Grundmadrass)
Leverantör: Invacare
Produkt: Dacapo Comfort Plus

Bäddmadrass statisk luft till och med kategori 2
Leverantör: Care of Sweden
Produkt: CuroCell S.A.M.

Bäddmadrass till och med kategori 3
Leverantör: Care of Sweden 
Produkt: CuroCell 3 CX 13 med inneröverdrag

Bäddmadrass växeltryck eller lågtryck till och med kategori 3
Leverantör: Care of Sweden
Produkt: Curocell 3 CX 13 med hälavlastning

Bäddmadrass statisk luft till och med kategori 4
Leverantör: Etac
Produkt: Madrass StarMatt sektion

Ersättningsmadrass växeltryck eller lågtryck till och med kategori 4
Leverantör: Care of Sweden
Produkt: CuroCell Pro

Ersättningsmadrass helautomatiskt madrassystem till och med kategori 4
Leverantör: Care of Sweden
Produkt: CuroCell AUTO420