Hjälpmedel för höga brukarvikter

HMS har tagit fram en lathund för höga brukarvikter. Detta är ett urval av det som finns på marknaden. Om något saknas kontakta HMS.

OBS! Revidering av lathund för tunga brukare pågår. Kontakta HMS vid frågor.