12.1 Hjälpmedel i arbetslivet

Personer med funktionsnedsättning ska beredas möjlighet till ett jämlikt och aktivt deltagande i samhällslivet. Det innebär bland annat att arbetsmarknaden ska utformas så att personer med funktionsnedsättning kan delta i arbetslivet.

Försäkringskassan

Försäkringskassan kan ge bidrag till arbetshjälpmedel. 

Arbetsförmedlingen

De som har funktionsnedsättning och börjar en ny anställning kan få bidrag till arbetshjälpmedel från arbetsförmedlingen.