2.3 Riktlinjegruppen

Syfte

Att samla personer från olika vårdgivare med kunskap, kompetens och erfarenhet inom hjälpmedelsområdet, för att hantera och arbeta med uppdrag från Hjälpmedelsnämnden och Nätverket för hjälpmedelsfrågor.
På ett övergripande plan diskutera riktlinjer, sortiment och vad som ska betraktas som hjälpmedel.

Mål

Förbereda frågeställningar och uppdrag från Hjälpmedelsnämnden och Nätverket för hjälpmedelsfrågor och lägga fram förslag till beslut eller diskussion.

Arbetsuppgifter för riktlinjegruppen

Bearbeta utdelade uppdrag och komma med förslag till Nätverket för hjälpmedelsfrågor av utdelade uppdrag.
Bearbeta och ge förslag på riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel inom olika produktgrupper.
Uppmärksamma behov av och revidera dokument.
Bearbeta hjälpmedelsfrågor som hamnar i gråzonen mellan regionens och kommunernas ansvarsområde genom att föreslå förslag till lösning.

Deltagare i riktlinjegruppen

Deltagarna består av några Medicinskt ansvariga för rehabilitering(MAR) samt representanter från habiliteringen och slutenvårdens rehabilitering och Hjälpmedelsservice.
Andra personer adjungeras vid behov.

Representanter i riktlinjegruppen ska:

ha god kunskap inom hjälpmedelsområdet
vara väl förberedd inför möten och ha tagit del av erforderlig information
aktivt delta i diskussioner.
ha insikt om ekonomiska frågor och konsekvenser av fattade beslut.

Allmänt

Sammankallande för gruppen är Hjälpmedelsservice.