6.2 Personer som tillfälligt vistas i annat län

En tillfällig vistelsekommun är inte skyldig att erbjuda hemsjukvård till en person som vistas tillfälligt i kommunen men kan med stöd av Hälso-och sjukvårdslagen erbjuda hemsjukvård frivilligt. Vistelsekommunen kan inte kräva ersättning från hemregionen (om regionen är huvudman på den enskildes hemort) eftersom riksavtalet för utomlänsvård endast omfattar regionen och inte kommunerna.
Om vistelsekommunen erbjuder hemsjukvård ska även hjälpmedel erbjudas.

Vid behov av att låna hjälpmedel tillfälligt, se flik 7.4.

Vid behov av regionens hälso- och sjukvård gäller riksavtalet, se flik 6.3.