Nyheter Hjälpmedelsservice

Förskrivarutbildning kognitivt stöd 22 april 2021

Förskrivarutbildning kognitivt stöd 11 mars 2021 är fullbokad. Vi erbjuder nu ett nytt tillfälle 22 april 2021.

Nytt avtal antidecubitusmadrasser 1 februari 2021

Nu kompletteras madrassavtalet med de sista madrasserna efter att överprövningen är avklarad.

Nytt avtal personlyftar och selar 1 februari 2021

Upphandling av personlyftar och selar har genomförts tillsammans med regionerna i 7-klövern. Det nya avtalet gäller från 1 februari 2021. En del av nuvarande sortiment blir fortsatt kvar på avtal men det blir också några förändringar.

Förskrivarutbildning kognitivt stöd (digitalt) FULLBOKAD

Information från Minicrosser

Invacare bjuder in till digital mässa 9 februari 2021

Information från Invacare

Webbinar med Gate

Demonstrationsfilm från Gate Hygienstol hög brukarvikt

Digital visning Invacare

Information från Etac

Nya kortare vajrar till rullstol Prio. För mer information, se under leverantörsinformation.

Information om julleveranser från hjälpmedelsservice

Genomgång på Teams nytt sortiment komfortrullstolar, underreden och vagnar

Hygienstol för hög brukarvikt

Nu har avtalet blivit klart för hygienstol hög brukarvikt och en sortimentsöversikt finns nu under Bassortiment - hygienhjälpmedel.

Inbjudan till digitalt frukost möte Invacare

Rekommenderat sortiment manuella förflyttningshjälpmedel

Rekommenderade sortimentet av manuella förflyttningshjälpmedel har reviderats.

Information från Sunrise Medical

Information om produktförbättringar på rollator Gemino finns att läsa om under leverantörsinformation.

Information från Gate

Gate har gjort demonstrationsfilmer till elektriska hygienstolen Easy softback samt gåbordet Bure Raise & Go DB. Länkar till dessa filmer finns under leverantösinformation.

Information om riktlinjer

Hjälpmedelsnämnden har beslutat att riktlinjen för höftskyddsbyxa upphör från och med 1 december 2020 och att dessa därmed inte längre ingår i förskrivningsbart sortiment. Nämnden har också beslutat om en ny riktlinje för tröskelramper som gäller från och med 1 december 2020.

Nytt avtal Komfortrullstolar, underreden och vagnar

Nytt avtal träder i kraft 1 december. From 1 december finns uppdaterade sortimentsöversikter under bassortiment.

Nytt avtal gånghjälpmedel

Nytt avtal träder i kraft 1 december. From 1 december finns uppdaterade sortimentsöversikter under bassortiment - gånghjälpmedel.

Gate bjuder in till webbinarium i november och december 2020

I samband med Stoppa Trycksårsdagen bjuder Gate in till 4 st olika Webbinarium inom området trycksår.

Studie om duschvagn Carevo från Arjo

Under Leverantörsinformation kan du läsa om hur "flexi-zon" på duschvagn Carevo förbättrar den tryckavlastande effekten.

Internationella trycksårsdagen 2020

Den 19 november inträffar den Internationella trycksårsdagen.

Genomgång nytt avtal gånghjälpmedel onsdag 25 november

Tillbaka till Hjälpmedelsservice