Nytt avtal gånghjälpmedel

Nytt avtal träder i kraft 1 december. From 1 december finns uppdaterade sortimentsöversikter under bassortiment - gånghjälpmedel.