Väntetid elrullstolar

På grund av begränsningar i personalstyrkan är beräknad väntetid för närvarande mer än 18 månader.
Vid frågor kontakta enhetschef Tobias Nyåker.