09 12 09 Toalettsitsar

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg. arbetsterapeut
Leg. sjukgymnast/leg. fysioterapeut
Leg. sjuksköterska

Målgrupp:

Barn med funktionsnedsättning som medför svårighet att sitta stadigt på toalettstolen.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär svårighet att sitta stabilt på toalettstolen.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra delaktighet och/eller självständighet vid toalettbesök.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Övrigt:

 


 

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning

  • För små barn utan sittsvårigheter som enbart behöver ett mindre hål på toalettstolen finns toalettsitsar att köpa i butik. De har ofta ett litet ryggstöd/-förhöjning.
  • För de barn med sittproblematik och som behöver mindre hål på toaletten finns toalettsitsar att förskriva. Bedöm om barnet/ungdomen även är i behov av handtag.
  • Tänk till om sitsen behöver vara fastmonterad eller ska gå att lyfta bort.
  • Sitsar finns att förskriva med särskilt urtag för att underlätta vid katetrisering.

Utprovning

Att använda en pall under fötterna ger de flesta barn bättre balans och trygghet då de sitter på toaletten.

Uppföljning

En gång per år. Dock oftare till en början.