06 Ortoser och proteser

Ortopedtekniska hjälpmedel ingår inte i hjälpmedelsnämndens ansvarsområde.
Överenskommelse, beslutad av Nätverket för hjälpmedelsfrågor, gällande handortoser och ödemhandskar ligger under relaterade dokument.

06 30 Proteser andra än extremitetsproteser (Peruker, toupéer och ögonfransar)