24 Hjälpmedel för hantering och transport av produkter

Hjälpmedel för att handha, manövrera och /eller kontrollera föremål

24 09 18 Omkopplare (till/från eller annan funktion)

 

Hjälpmedel som kan styra och kontrollera på avstånd

24 13 03 Fjärrstyrsystem
24 13 06 Programvara för omgivningskontroll

 

Greppanpassningar och hjälpmedel som ersätter arm- och/eller hand- och/eller fingergrepp

24 18 12 Stativ
24 18 18 Peklampor