24 09 18 Omkopplare (till/från eller annan funktion)

Nivå:

2b

Förskrivare:

Leg.arbetsterapeut
Leg.fysioterapeut/Leg.sjukgymnast

Målgrupp:

Personer med svår funktionsnedsättning som rör kontroll över och koordination av viljemässiga rörelser.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsningar och/eller delaktighetsinskränkningar som innebär stora svårigheter i handens finmotoriska användning.
Aktivitetsbegränsning som innebär stora svårigheter att genomföra koordinerade handlingar att styra och använda teknik i närmiljö.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra hög grad av självständighet och delaktighet i vardagliga aktiviteter i närmiljö avseende omgivningskontroll.

Förskrivning av flera:

Ja

Övrigt:

Hög grad av självständighet innebär att behovet av att styra och använda teknik i närmiljön till minst 50% ska vara självständigt utfört efter förskrivning.

Behovet skall vara frekvent, det vill säga användas minst 3-4 gånger i veckan.


Råd i förskrivningsprocessen

Denna riktlinje gäller t ex reläboxar och manöverkontakter.

Utprovning

Vid val av t ex en reläbox kan man tänka på om den ska styras av en manöverkontakt och/eller via en fjärrkontroll. Man kan också tänka på om funktionen ska vara växlande, momentan eller tidsinställd samt om reläboxen behöver vara inställd så att t ex flera apparater stängs av i ett rum via endast en knapp.

Exempel på reläboxar: Andromeda Socket från Abilia och PowerLink 4 från RehabCenter AB.

Vid val av manöverkontakt tänk bl a på storlek, tryckkänslighet och var den ska placeras.

Exempel på manöverkontakter: Buddy button, Sensorbrytare och Microlight.

Förskrivare kan kontakta Hjälpmedelsservice för råd samt för korttidslån av vissa av ovanstående produkter.