24 18 12 Stativ

Nivå:
1

Remittent:
Leg.läkare
Leg.logoped
Leg.arbetsterapeut
Leg.fysioterapeut/Leg.sjukgymnast

Förskrivare:
Hjälpmedelskonsulent

Målgrupp:
Personer med funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att tala och/eller skriva på grund av funktionsnedsättning som medför nedsatt rörlighet och/eller styrka i arm/hand.

Kriterier:
Aktivitetsbegränsning som innebär stora svårigheter att kommunicera tillfredställande genom tal, tecken, bilder, symboler eller skrivna meddelanden.

Aktivitetsbegränsning som innebär stora svårigheter att använda pekskärm.

Mål med hjälpmedlet:
Möjliggöra och underlätta vardaglig kommunikation.

Förskrivning av flera:
Nej