TENS

Hjälpmedelsservice ansvarar för att tillhandahålla TENS-apparater, till enheter som bedriver vård på uppdrag av Region Värmland.

I uppdraget ligger att ansvara för inköp, hantera beställningar, utleverans, returhantering och rekonditionering. 

Enheter som uppdraget gäller:

Fysioterapimottagningar inom Region Värmland
Vårdval Fysioterapi
Privata sjukgymnaster ("taxesjukgymnaster")
Barnmorskemottagningar
Uppdraget gäller inte för enheter inom kommunerna i Värmland

För frågor gällande vårdrutiner, behandlingsriktlinjer, indikationer, kontraindikationer 
etc. hänvisas till Smärtcentrum.

Vårdrutin och förskrivning för Tens-apparat vid smärta

Förskrivare av TENS-apparater ska följa "Vårdrutinen - Förskrivning av Transkutan elektrisk nervstimulering (TENS) för personer med smärta." Se länk till vårdrutinen under "Relaterad information" nedan.
Generell tidsplan och mall för frågor vid uppföljning finns i vårdrutinen.

I varje TENS-väska finns patientinformation "Instruktion för dig som behandlas med TENS", produktens bruksanvisning och låneförbindelse TENS.

Förskrivare går tillsammans med låntagare igenom låntagarens ansvar och att lånetiden är begränsad samt att det är viktigt att man lämnar åter apparaten när lånetiden är slut.

Det är viktigt att lånet snarast blir registrerat i Sesam, de som har Visma webSesamlicens gör det själva. Övriga skickar avsedd blankett för registrering till Hjälpmedelsservice.

Lånetiden är max 6 månader, därefter blir det ett egenansvar för patienten att köpa en apparat om den vill fortsätta med behandlingen. Hjälpmedelsservice säljer inte sina låneapparater. De är blandat nya och begagnade så det blir administrativt krångligt att hantera, vilket också gäller garanti på produkt. Det är bättre att patienterna själva köper egen ny apparat.

Hjälpmedelsservice tar regelbundet ut listor och skickar brev till de som överskrider lånetiden på 6 månader. Det är bra om vi hjälps åt att få tillbaka apparaterna så att vi har snurr på TENS-apparaterna.

Beställning och registrering av TENS-apparater 

Fysioterapimottagningar inom Region Värmland

Registrerar själva förskrivningen på patienten i Visma webSesam, vilket genererar automatiskt lagerpåfyllnad.
Lathund gällande Registrera TENS i Visma webSesam finns under "Relaterad information" och 
Lathund för Kontroll av TENS-lager, för att själv regelbundet kolla så att saldot stämmer i lager. 

Vårdval Fysioterapi
Skickar in avsedd blankett till Hjälpmedelsservice för registrering och får automatiskt påfyllt lager.

Privata sjukgymnaster
Fyller i en beställning till Hjälpmedelsservice på avsedd blankett. Mer information om tillvägagångssättet för att beställa en TENS-apparat står i respektive dokument.

Återlämning av TENS-apparater
TENS-apparater ska lämnas tillbaka till den förskrivare som provat ut den för att därefter vidareförmedlas till Hjälpmedelsservice. Alternativt återlämnas direkt till Hjälpmedelsservice, Östanvindsgatan 14, 652 21 Karlstad.

Returnerade TENS-apparater ska alltid till Hjälpmedelsservice för avregistrering på låntagaren och rekonditionering.