Region Värmland logga

Livmoderkroppscancer

Här hittar du vårdprocessen för livmoderkroppscancer. Här finns länkar till alla styrande dokument och övrig information som stödjer det verksamhetsöverskridande vårdprocessarbetet i Region Värmland.

Här finns också också kontaktuppgifter till vårdprocessgruppen som du kan få stöd av om du har frågor om vårdprocessen.

Ansvarig enhet: Kvinnosjukvården, Region Värmland

Nationellt kliniskt kunskapsstöd, NKK

Livmoderkroppscancer på NKK

Övriga nationella resurser

Ingång till standardiserat vårdförlopp

Utredning och beslut om behandling

Multidisciplinär konferens (MDK) för gynekologisk cancer (styrande dokument i Vida)

Behandling

Ingen information.

Uppföljning

Ingen information.

Patientinformation

Processansvarig

Cecilia Riemersma, läkare, kvinnosjukvård

Margareta Lood, läkare, kvinnosjukvård

Vårdprocessgrupp

  • Henrik Edvardsson, överläkare
  • Anja Solterbeck, överläkare
  • Cecilia Riemersma, överläkare
  • Emma Johansson, kontaktsjuksköterska
  • Maria Johansson, koordinator, vårdadministratör
  • Johanna Oskarsson, kontaktsjuksköterska
  • Malin Wesley, inrapportör kvalitetsregister

Sidan uppdaterad