Till startsidan

Vulvacancer

Här hittar du vårdprocessen för vulvacancer. Här finns länkar till alla styrande dokument och övrig information som stödjer det verksamhetsöverskridande vårdprocessarbetet i Region Värmland.

Här finns också också kontaktuppgifter till vårdprocessgruppen som du kan få stöd av om du har frågor om vårdprocessen.

Ansvarig enhet: Kvinnosjukvårdens gynekologiska onkologimottagning

Nationellt kliniskt kunskapsstöd, NKK

Vulvacancer på NKK

Övriga nationella resurser

Ingång till standardiserat vårdförlopp

Ingång till standardiserat vårdförlopp (styrande dokument i Vida)

Utredning och beslut om behandling

Behandling

Ingen information.

Uppföljning

Ingen information.

Patientinformation

Processansvarig

Beata Sikorska, överläkare kvinnosjukvården

Vårdprocessgrupp

  • Henrik Edvardsson, patologi
  • Cecilia Riemersma, överläkare
  • Emma Johansson kontaktsjuksköterska
  • Maria Johansson, koordinator, vårdadministratör
  • Johanna Oskarsson, kontaktsjuksköterska
  • Malin Wesley, inrapportör kvalitetsregister