Region Värmland logga

Demensprogrammet

Vård- och samverkansprogrammet har tagits fram för att Region Värmland och kommunerna på bästa sätt ska kunna hjälpa personer med demenssjukdom och deras anhöriga.

Utvecklings- och samverkansgruppen för demensfrågor har ursprungligen ett gemensamt uppdrag från Region Värmland

och de värmländska kommunerna. Utvecklingen av Demensprogrammet har Socialstyrelsens Nationella riktlinjer som ledstjärna.

Patienter och anhöriga kan få information om demenssjukdomar och demensvård på 1177.se.

Patientföreningar att rekommendera

Sidan uppdaterad