Etik i vården

Etikkommittén

Region Värmlands etikkommitté har i uppdrag att lyfta fram etiska frågor i den dagliga verksamheten och se till att det är en integrerad del av verksamheten och patientsäkerhetsarbetet.

Etikkonsultation

Ta hjälp av en person med lång erfarenhet av etisk analys, som systematiskt går igenom situationen med de närmast berörda. 

Frågor och svar

Har du en fråga om etik? Skicka in den till oss och få svar. Vi publicerar ett urval av dem här, i anonym version.

På gång

Vi listar kommande seminarier och event inom etikområdet.

Länkar

Det finns mängder med bra information om etik på nätet. Här hittar du etikkommitténs rekommenderade länkar. 

Risk och vaccination

De pågående vaccinationerna mot covid-19 har blixtbelyst ett välkänt dilemma med tydliga etiska följder. Människor uppfattar och tolkar risk på oerhört olika sätt och särskilt låggradiga risker som beskrivs i statistiska termer tycks vara nästa omöjliga att hantera.

Bör ovaccinerade stängas ute?

Medan pandemins tredje våg rullar på utspelar sig en viktig debatt om individuell frihet kontra medborgerligt ansvar. Samtidigt som osäkerheten angående vaccinerna tycks sprida sig blir det alltmer uppenbart att flockimmunitet endast nås genom att ett brett genomslag för vaccination uppnås. Men medan vissa längtar intensivt efter sprutan tycks andra frukta den.

Brister i svensk sjukvård får konsekvenser för etiken

I en artikel på DN-debatt (15 mars) redovisar tre företrädare för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys resultaten av en granskning av svensk sjukvård som företagits på regeringens uppdrag. Resultatet är oroande, inte minst ur etiskt perspektiv.

Vem har rätt till avancerad vård?

I Sverige finns ett stort antal personer som kan kallas "papperslösa". Det är en heterogen skara: Personer som är i asylprocessen och väntar på besked, sådana som överklagat avslag, och andra som har definitivt avslag men håller sig undan från utvisning. Vi har också personer i landet som inte ens är kända för myndigheterna.