Läkarsällskapet kritisk mot privata sjukförsäkringar

I ett uttalande framför Svenska Läkarsällskapets etiska delegation kritik mot tillväxten av antalet privata sjukförsäkringar.

Svenska Läkarsällskapets etiska delegation hävdar att privata sjukförsäkringar inte respekterar behovsprincipen, det vill säga att sjukvårdens resurser skall fördelas till de som har störst behov. Vidare hävdar man att denna marknad ger upphov till undanträngningseffekter som inte kan försvaras etiskt.

Två saker bör beaktas när SLS kritik bedöms. Dels om det verkligen föreligger en undanträngning, eller om denna privata marknad mobiliserar resurser som annars inte skulle ha kommit den skattefinansierade vården tillgodo. Vidare bör, som i alla etiska frågor med en tydlig politisk dimension, olika centrala värden ställas mot varandra. Förespråkare av privata försäkringar hävdar att det är en grundläggande rättighet att använda sina pengar till det man önskar, vare sig det då är en semesterresa, en ny bil, en dyr bostadsrätt eller en privat sjukförsäkring.

Denna fråga belyser hur sjukvårdens etik inte sällan tydligt belyser olika politiska grundvärderingar.

Etikkommittén genom Rolf Ahlzén