Till startsidan

Etik och screeningundersökningar

Etiken kring screening kan verka enkel – alla vill väl få sin sjukdom upptäckt i tid för behandling – men är vid närmare eftertanke svår. Etikkommittén planerar att i ett kommande seminarium belysa denna debatt.

Screening innebär ett erbjudande till en grupp av befolkningen om att genomgå en undersökning i syfte att upptäcka en risk för eller tidigt stadium av en allvarlig och behandlingsbar sjukdom. Ett flertal sådana erbjudanden finns sedan länge i Sverige och nya tillkommer. Etiken kring detta kan vid första påseendet te sig enkel – vem vill inte få sin sjukdom upptäckt i tid för behandling? – men är vid närmare eftertanke svår. Mest infekterad har debatten om screening för prostatacancer varit, men även screening för vidgning av kroppspulsådern i buken ("bukaortascreening") har lett till en intensiv kontrovers. Etikkommittén planerar att i ett kommande seminarium belysa denna debatt.

Etikkommittén, genom Rolf Ahlzén