Till startsidan
Start / Vård och behandling / Etik i vården / 2019 / 03 / Arkiv / [2019-03-01] Statens medicinsk-etiska råd om abortgränsen

Statens medicinsk-etiska råd om abortgränsen

Statens medicinsk-etiska råd har i dagarna lämnat en rapport om den övre abortgränsen, motiverad av flera fall där kvinnor efter en mycket sen abort fött fram foster som visar livstecken. Detta har väckt en stark diskussion och röster har höjts för att abortgränsen bör sänkas.

I sin rapport går Smer noggrant igenom kunskapsläget samt ger argument för och emot en sänkning av övre gränsen (det kan noteras att de flesta europeiska länder har en lägre övre gräns än vad Sverige har).

Rapporten mynnar ut i ett förslag om att dels utreda var den övre gränsen för abort (med Socialstyrelsens tillstånd) ska ligga, dels utreda om det i fall av mycket sen abort kan vara etiskt försvarbart att innan abort sker vidta ett ingrepp som stannar fostrets hjärta (något som redan sker i sällsynta fall när flera foster finns, så kallad "fosterreduktion".

Läs hela rapporten på Smers webbplats

Etikkommittén, genom Rolf Ahlzén

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats