Till startsidan

Debatt kring dödshjälp utomlands och i Sverige

Debatten om olika former av dödshjälp är intensiv internationellt. I flera länder erbjuds nu någon form av möjlighet för svårt sjuka (oftast nära döden) att själva få välja tidpunkten för sitt livsslut. Hur ser debatten och argumenten ut i Sverige?

I länder som exempelvis Kanada, Schweiz och (mest omdiskuterat) i Nederländerna och Belgien ser möjligheterna till dödshjälp annorlunda ut än i Sverige. Här är det officiella motståndet fortfarande stort och regeringen har ännu så länge avvisat krav på utredning av så kallat "läkarassisterat självmord".

Läs med om debatten och argumenten i Statens medicinsk-etiska råds utmärkta skrift "Dödshjälp" (smer.se).

Etikkommittén, genom Rolf Ahlzén