Till startsidan

Karolinska sjukhuset brister i dokumentation av beslut

Nu är Karolinska sjukhuset åter i blåsväder, efter en granskning av Ekot. Denna gång gäller det avslut av livsuppehållande behandlingar och hur besluten dokumenterats.

Dagens medicin rapporterar:

"Ekot har gått igenom omkring 200 beslut som sjukhuset har tagit i september och oktober 2018 om att avstå livsuppehållande behandling. I tre av tio fall saknas en dokumenterad motivering till beslutet och i nära hälften av fallen fanns ingen information om huruvida läkare har försökt samtala med patienterna om beslutet. Detta är ett krav av Socialstyrelsen".

Dokumentation om beslut att avstå från livsuppehållande behandling, eller att ta bort redan insatt sådan, är av yttersta etisk vikt. Diskussionen om detta har varit livlig och på många håll i landet, t ex på universitetssjukhuset i Örebro, finns formulär för behandlingsbegränsning. Här betonas vikten av samråd (om möjligt) med den sjuke, med närstående, och öppet utbyte av kunskaper och samtycke inom den grupp personal som har närmast ansvar för den sjuka. Det är PAS, patientansvarig läkare, som i sista hand är ansvarig för att dokumentation sker.

Etikkommittén, genom Rolf Ahlzén