Till startsidan
Start / Vård och behandling / Etik i vården / 2019 / 03 / Arkiv / [2019-03-27] De mycket för tidigt födda och etiken

De mycket för tidigt födda och etiken

Något som närmast liknar en revolution har skett med överlevnaden hos barn som föds mycket för tidigt. Det handlar nu om insatser för nyfödda i vecka 22-23. Men det har fortsatt funnits svåra etiska frågor och skilda uppfattningar kring hur intensiva insatser som ska sättas in för dessa barn med, som man trott, högst osäker prognos.

Nu visar svenska forskare i en mycket uppmärksammad artikel i ansedda JAMA (Journal of American Medical Association) att prognosen för dessa mycket små barn är förvånansvärt god, i varje fall i vårt land. Överlevnaden för barn födda v 22-23 har ökat markant. Hur går det då för dessa barn? Av allt att döma i Sverige relativt bra, men långtidsuppföljning saknas ännu. Många frågor om de långsiktiga följderna av att rädda dessa liv kvarstår, konstaterar tidskriften i en ledare. Men i detta fall visar Sverige vad som kan vara möjligt, och det etiska sökarljuset faller därmed på ett delvis nytt sätt över detta ytterst känsliga område.   

Läs artikeln i dess helhet på JAMA:s webbplats

Etikkommittén, genom Rolf Ahlzén

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen