Till startsidan

Statlig utredning om komplementär och alternativ vård

För några dagar sedan kom utredningen "Komplementär och alternativ vård - säkerhet, kunskap, dialog" med ett första betänkande. Slutsatsen är att det bör finnas en portal som presenterar alternativ och komplementära metoder för behandling av sjukdomar, samt att ämnet ska ingå i vårdutbildningar.

Utredningen Komplementär och alternativ vård - säkerhet, kunskap, dialog, som nyss kom med sitt digra betänkande, har letts av Kjell Asplund, ordförande i Smer och fd medicinprofessor. Utredningen är en utförlig genomgång av ett brett fält. Dess slutsats är att det bör finnas en portal som seriöst och välgrundat presenterar alternativ och komplementära metoder för behandling av sjukdomar. Man vill därtill ha obligatorisk undervisning kring detta fält i vårdutbildningarna.

I en intervju i Dagens Medicin säger Asplund": "Vi måste se situationen som den är. Väldigt många använder sig av kam-medicin (komplementär/alternativ medicin). I Norge och delvis i Danmark finns obunden information om dessa metoder."

Den oro som finns, med tydliga etiska förtecken, är att man riskerar att legitimera rent geschäft och kvacksalveri som sjuka söker sig till i sin önskan att bli hjälpta. Samtidigt är det ett faktum att metoderna används. Människor följer inte alltid de rationella råden från sjukvården, särskilt inte när dessa inte visar sig räcka för bot och lindring. Måhända är det då klokare att lyfta upp aktiviteterna i ljuset och söka stävja avarterna.

Etikkommittén, genom Rolf Ahlzén