Till startsidan

Oetisk fixering vid risker

Dagens Medicin (21/8) rapporterar från kirurgveckan att någon hittat ett marginellt statistiskt samband mellan bortoperation av blindtarmsbihanget i unga år och risk för depression senare i livet.

Tidigare i veckan har ett samband mellan inflammatorisk tarmsjukdom å ena sidan och psykiatriska besvär å den andra presenterats. Inget av dessa samband behöver vara ett äkta orsakssamband och den förmenta riskökningen är marginell.

Vad säger oss då detta? Ja, för forskarna kan det kanske ge ytterligare ett visst, men högst osäkert, stöd för samband mellan immunologiska processer i tarmen och annan sjukdom, somatisk eller psykisk. Men varför slå upp det stort i media? Kan det annat än väcka onödig oro? Vem har glädje av att veta detta? Ökas inte snarare en redan tämligen utbredd oro och osäkerhet inför sjukdomsrisker?

Riskletandet löper amok i media. Det är dags för eftertanke.

Etikkommittén, genom Rolf Ahlzén