Till startsidan
Start / Vård och behandling / Etik i vården / 2019 / 10 / Arkiv / [2019-10-29] Kommer förändringar att öka tillgången till organ för transplantation?

Kommer förändringar att öka tillgången till organ för transplantation?

Ny statlig utredning och riksdagspartier föreslår att antal olika förändringar för att öka tillgången till organ för transplantation. Ett exempel är att nuvarande donationslag ändras till ett opt-outförfarande.

För över trettio år sedan fick Sverige en lag om så kallade "hjärnrelaterade dödskriterier". Den gjorde transplantation av "opariga organ" (till exempel hjärta eller lever) möjlig. Enligt nuvarande lag får organ tas från en person som uppfyller dessa kriterier om denne gett uttryck för donationsönskan via donationskort eller i registret. Om önskan är okänd och om anhörig motsätter sig tas inte organ.

Inte bara har nu en statlig utredning föreslagit en förändring på denna punkt, utan flera riksdagspartier lägger förslag i denna riktning. Senast har nu KD föreslagit att alla svenskar över 18 år ska ingå i ett "donationsregister" där man förväntas vara positiv till donation om man inte aktivt gått ur registret. Detta brukar kallas för ett "opt-out"-förfarande, och skulle sannolikt öka antalet organ tillgängliga för transplantation.

En annan möjlighet att öka organtillgången är så kallad CDD, cardiac death donation. I detta fall sker donationen efter att en persons hjärta stannat, något som inte bedömts möjligt tidigare. CDD sker dock ännu i begränsad omfattning.

Rolf Ahlzén, för Etikkommittén i Region Värmland

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen