Till startsidan
Start / Vård och behandling / Etik i vården / 2019 / 11 / Arkiv / [2019-11-22] Statens medicinsk-etiska råd: ”Lagstifta om vård för de beslutsoförmögna”

Statens medicinsk-etiska råd: ”Lagstifta om vård för de beslutsoförmögna”

Statens medicinsk-etiska råd (Smer) har lämnat en skrivelse till regeringen med uppmaning om att se över regelverket av vård gällande beslutsoförmögna patienter.

När Kenneth Johansson avgick som landshövding i Karlstad övergick han till ett annat viktigt uppdrag, som ordförande i Statens medicinsk-etiska råd. I denna egenskap har han nu skrivit en viktig debattartikel i Svenska Dagbladet, grundad på Smer:s skrivelse , som rör frågan om reglering av beslut för patienter som har en nedsatt beslutsförmåga. Det kan handla om demenssjuka, om hjärnskadade, om allvarlig utvecklingsstörning.  Som Johansson konstaterar har Sverige, trots två omfattande utredningar om saken, ingen reglering av detta, i motsats till exempelvis våra grannländer. Detta riskerar leda till rättsosäkerhet och godtycklighet och att behandlingar fördröjs eller försvåras för denna grupp individer. 

Det är synnerligen värdefullt att Smer nu vänder sig direkt till regeringen i denna sak. Oklarheten på detta område är etiskt oacceptabel och regeringen måste nu agera. 

Etikkommittén, genom Rolf Ahlzén

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats