Till startsidan

Vi kan ha något att lära av komplementär och alternativ vård

Den komplementära och alternativa vården kan ge insikter om vårdmiljön, kontinuitet, patientmötet och ospecifika effekter menar Kjell Asplund, professor emeritus, Umeå universitet.

I Läkartidningen 47/2019 skriver Kjell Asplund, professor emeritus, Umeå universitet, som nyligen lett utredningen "Komplementär och alternativ medicin och vård – säkerhet, kunskap, dialog, om komplementär och alternativ vård (KAM)". Han hävdar att vi alltför lätt avfärdar den som "ovetenskaplig" och därmed glömmer att vi också kan ha något att lära. Vi ska inte ge upp krav på vetenskaplighet, men samtidigt inse att de som utövar KAM ofta ger mer tid för patientmötet, har bättre kontinuitet, visar större intresse för patienten och har en förmåga att utnyttja "placeboeffekten", alltså den läkning som har sin grund i tillit och tilltro, menar Kjell. 

Det är ett etiskt krav att vi tar människors intresse för alternativa behandlings- och vårdformer på allvar. En stor del av svenska folket använder sig någon gång av KAM. Ett visst samarbete mellan skolmedicin och KAM skulle gynna alla.

Läs hela Kjell Asplunds medicinska kommentar i Läkartidningen

Etikkommittén genom Rolf Ahlzén