Till startsidan

Förändringar i lag­stiftningen för sjuk­försäkringen från den 1 september

Den 1 september träder två lagändringar i kraft för sjukförsäkringen. Den ena berör bedömning av arbetsförmåga mot arbete inom en angiven yrkesgrupp för sjukpenning och den andra gäller särskilda regler för äldre inom sjukersättning.

Lagändring om angiven yrkesgrupp

Lagändringen om angiven yrkesgrupp innebär att när Försäkringskassan inte beviljar sjukpenning vid ett vanligt arbete nu måste ange en eller flera yrkesgrupper där den försäkrade skulle klara av att arbeta. Syftet med lagändringen är att det ska bli lättare för den försäkrade att förstå hur Försäkringskassan bedömt och kommit fram till beslutet. Arbetsgivare och hälso- och sjukvård har samma ansvar som tidigare.

Fördjupad information hittar du hos Försäkringskassan (forskringskassan.se)

Kompletterande information om angivna yrkesgrupper finns på Arbetsförmedlingens webbplats (arbetsformedlingen.se)

Sjukersättning äldre och Trygghetspension inom ramen för sjukersättning

Den 1 september ändras också vissa regler som berör personer som är 60 år eller äldre och som ska prövas för sjukersättning. Efter lagändringen ska deras arbetsförmåga bedömas mot vanliga arbeten som de haft erfarenhet av under de senaste femton åren eller mot andra lämpliga arbeten som är tillgängliga. I nuläget bedöms en persons arbetsförmåga mot alla tillgängliga arbeten på arbetsmarknaden. I övrigt är alla andra villkor för att beviljas sjukersättning oförändrade.

Lagändringen innebär även att försäkrade som inte har arbetat de senaste femton åren bedöms enligt ordinarie sjukersättningsregler. Regeringen kallar förslaget ”trygghetspension” inom ramen för sjukersättningen.

Regeringens webbsida om ”trygghetspension” (regeringen.se)

Försäkringskassans webbplats om de nya reglerna (forsakringskassan.se)

Justeringar av hjälptexter och information kring läkarutlåtande

I samband med lagändringar om Sjukersättning äldre gjordes små justeringar i hjälptexter i läkarutlåtandena. Ändringarna kommer också att införas i blanketterna i Cosmic och Webcert under september månad.